Обадете се за уточнения - 0896 505141

Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между “ВЕСЕЛО ПАРТИ ЕООД”, интернет страницата: www.veseloparty.com, и всеки един от ползвателите на Интернет страницата.

1. Данни за фирмата:

Наименование: Весело парти ЕООД ЕИК 202620404
Седалище адрес: България, гр. Варна, р-н Вл. Варненчик, бл. 31, вх. 2
Данни за кореспонденция: България, гр. Варна бул. Цар Освободител 21
Електронна поща: veselopartyshop@gmail.com
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG202620404

2. Цели

В www.veseloparty.com ние приемаме изключително сериозно конфиденциалността ви. Инфорацията, която изискваме от вас е с цел да ви предлложим професионално обслужване

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни,„Весело парти ” ЕООД цели да информира своите клиенти от програма за лоялни клиенти и потребителите на Интернет страницата www.veseloparty.com относно:

-целите и средствата на обработване на личните данни;
-получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
-основание за обработване на личните данни /задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните/, както и последиците при отказ за предоставянето им;
-информация за правото на достъп, за правото на коригиране, за правото на преносимост и изтриване на събраните данни.

3. За какво използваме вашите лични данни?

Когато събираме данни, ние обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ние е необходима:
-За да изпълним договора си с вас (напр. да ви доставим продуктите, които сте закупили от нашия сайт );
-Да ви предоставим поисканата от вас услуга (напр. да ви изпращаме нюзлетъри);
-Да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране);

4. Колко време пазим Вашите лични данни?

Продължителността на съхранение на Вашите лични данни зависи от целите на тяхното обработване, като в общия случай използването на Вашите лични данни се преустановява с прекратяване на договоните ни взаимоотношения. Винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация

5.На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
– доставчици на платежни/ банкови услуги (плащане с карта през пос терминал);
– доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
– доставчици на ИТ услуги;
– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите услуги.
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

6.Какво представляват бисквитките и как работят те?

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносители на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск, дори и там да се съхраняват бисквитки. Бисквитките по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас.

След финализиране на направена поръчка, личните Ви данни ще бъдат използвани за маркетингови цели, само ако изрично сте дали разрешението си за това.